Trang chủ Văn hóa - Con người Phong tục tập quán Văn khấn cúng phóng sinh: Phong tục không thể thiếu trong ngày...

Văn khấn cúng phóng sinh: Phong tục không thể thiếu trong ngày Rằm

61
0
Chia sẻ

Phóng sinh là hoạt động thường thấy trong những ngày Rằm, mồng Một, đặc biệt là những dịp Rằm lớn như Rằm tháng Bảy. Và bài văn khấn cúng phóng sinh cũng ra đời trong những dịp này.

Theo người xưa, đến những ngày Rằm, mọi người có thể phóng sinh chim, cá, tôm, cua…, nhưng tuyệt đối không phóng sinh rùa tai đỏ vì đây là loài động vật sẽ hủy hoại môi trường. Việc phóng sinh này tùy theo tín tâm và điều kiện của mỗi gia đình phật tử, không bắt buộc.

van-khan-cung-phong-sinh-phong-tuc-khong-the-thieu-dip-ram

Văn khấn cúng phóng sinh

Chúng sanh nay có bấy nhiêu

lắng tai nghe lấy những lời dạy răn

các ngươi trước lòng trần tục lắm

nên đời nay chìm đắm sông mê

tối tăm chẳng biết làm lành

gây bao tội ác, lạc vào trầm luân

do vì đời trước ác tâm

nên nay chịu quả khổ đau vô cùng

mang, lông, mai, vẩy, đội sừng

da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh

do vì ghen ghét, tham sân

do vì lợi dưỡng hại người làm vui

do vì gây oán chuốc thù

do vì hại vật, hại sanh thoả lòng

do vì chia cách, giam cầm

do vì đâm thọc chịu bao khổ hình

cầu xin Phật lực từ bi

lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương

nay nhờ Tăng chúng hộ trì

kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau

hoặc sanh lên các cõi trời

hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành

hoặc sanh lên được làm người

biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê…..

Chúng sanh quy y Phật. Chúng sanh Quy y Pháp. Chúng sanh Quy y Tăng….

Úm, ngâm ngâm ngâm. Úm, ngâm ngâm ngâm. Úm, ngâm ngâm ngâm.

Văn khấn