Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Trình bày nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ? Ý nghĩa hiệp định Giơ-ne-vơ?

Trình bày nội dung hiệp định Giơ-ne-vơ? Ý nghĩa hiệp định Giơ-ne-vơ?

44
0
Chia sẻ

Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 về Đông Dương bao gồm các văn bản: Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, Lào, Camphuchia; Bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị và các phụ bản khác…

trinh-bay-noi-dung-hiep-dinh-gio-ne-vo-y-nghia-hiep-dinh-gio-ne-vo-hinh-anh

1.Nội dung Hiệp định Giơ ne vơ quy định

Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước: Việt Nam, Lào, Camphuchia, cam kết không can thiệp vào công việc nội bộ của ba nước

Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương

Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực…

  • Ở Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội viễn chinh Pháp tập kết ở hai miền Bắc – Nam, lấy vĩ tuyến 17 (dọc theo sông Bến Hải – Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời cùng một khu phi quân sự ở hai bên giới tuyến.
  • Ở Lào, lực lượng kháng chiến tập kết ở hai tỉnh Sầm Nưa và Phongxalì.
  • Ở Camphuchia, lực lượng kháng chiến phục viên tại chỗ, không có vùng tập kết.

Hiệp định cấm việc đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí ngoài vào các nước Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương. Các nước Đông Dương không được tham gia bất cứ khối liên minh quân sự nào và không để cho nước khác dùng lãnh thổ của mình vào việc gây chiến tranh hoặc phục vụ cho mục đích xâm lược.

Việt Nam tiến tới thống nhất bằng cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước, sẽ được tổ chức vào tháng 7/1956 dưới sự kiểm soát và giám sát của một Ủy ban quốc tế (trong đó Ấn Độ làm Chủ tích, cùng hai nước thành viên là Ba Lan và Canada).

Trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơ ne vơ thuộc về những người kí Hiệp đinh và những người kế tục họ.

2.Ý nghĩa hiệp định Giơ ne vơ

Là văn bản pháp lí quóc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương và được các cường quốc cùng các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng.

Đánh dấu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, song chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc. Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn phải tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, rút hết quân đội về nước, đế quốc Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng, quốc tế hóa chiến tranh xâm lược Đông Dương.