Trang chủ Góc chia sẻ Những lời chúc thành công trong sự nghiệp bằng tiếng Anh hay...

Những lời chúc thành công trong sự nghiệp bằng tiếng Anh hay nhất

107
0
Chia sẻ

Sống giữa cuộc đời này, nếu bạn không có ước mơ, hoài bão thì xem ra, bạn đã phí hoài một lần được sống. Nhưng lắm lúc, ông trời trêu đùa con người, buộc họ phải nỗ lực và phấn đấu gấp trăm ngàn lần để chạm đến cái đích mà họ đặt ra. Vậy, nghị lực sống ấy ở đâu ra? Đôi khi, đơn giản chỉ cần dành cho nhau những lời chúc thành công trong sự nghiệp bằng tiếng Anh hay nhất, ý nghĩa nhất là đủ.

nhung-loi-chuc-thanh-cong-trong-su-nghiep-bang-tieng-anh-hay-nhat-hinh-anh-1

Top những lời chúc thành công trong sự nghiệp bằng tiếng Anh ý nghĩa

#1.

[ENG] I find my greatest pleasure, and so my reward, in the work that precedes what the world calls success.

[VIE] Tôi tìm thấy lạc thú lớn nhất, và cũng như phần thưởng, nằm trong công việc vượt qua điều mà thế giới gọi là thành công.

#2.

[ENG] Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, “What’s in it for me?”

[VIE] Những người thành công luôn luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn luôn hỏi, “Tôi được lợi gì?”

#3.

[ENG] A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

[VIE] Thêm một chút bền bỉ, một chút nỗ lực, và điều tưởng chừng như là thất bại vô vọng có thể biến thành thành công rực rỡ.

#4.

[ENG] The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.

[VIE] Chìa khóa thành công là tập trung lý trí của chúng ta vào những điều chúng ta muốn chứ không phải những điều chúng ta sợ.

#5.

[ENG] There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.

[VIE] Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.

nhung-loi-chuc-thanh-cong-trong-su-nghiep-bang-tieng-anh-hay-nhat-hinh-anh-2

#6.

[ENG] The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

[VIE] Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất.

#7.

[ENG] All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

[VIE] Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

#8.

[ENG] The line between failure and success is so fine that we scarcely know when we pass it: so fine that we are often on the line and do not know it.

[VIE] Ranh giới giữa thành công và thất bại nhỏ tới mức chúng ta hiếm khi biết được mình đã vượt qua nó khi nào: nhỏ tới mức chúng ta thường đứng trên nó mà không ý thức được.

#9.

[ENG] To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

[VIE] Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

#10.

[ENG] I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

[VIE] Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

#11.

[ENG] It is our attitude at the beginning of a difficult task which, more than anything else, will affect its successful outcome.

[VIE] Chính thái độ của chúng ta khi bắt đầu một việc khó khăn sẽ ảnh hưởng lên kết quả thành công nhiều hơn bất cứ điều gì khác.

#12.

[ENG] Timing, perseverance, and ten years of trying will eventually make you look like an overnight success.

[VIE] Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm nỗ lực rồi cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

#13.

[ENG] The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.

[VIE] Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

#14.

[ENG] To be a winner, all you need to give is all you have.

[VIE] Để trở thành người thắng cuộc, tất cả những gì bạn cần đến là tất cả những gì bạn có.

#15.

[ENG] You are forgiven for your happiness and your successes only if you generously consent to share them.

[VIE] Bạn được tha thứ cho hạnh phúc và thành công của mình chỉ khi bạn sẵn sàng hào phóng chia sẻ chúng.

#16.

[ENG] Conquering any difficulty always gives one a secret joy, for it means pushing back a boundary-line and adding to one’s liberty.

[VIE] Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó cũng có nghĩa là đẩy lùi một đường ranh giới và tăng thêm tự do của bản thân.

#17.

[ENG] He’s never been very successful. When opportunity knocks, he complains about the noise.

[VIE] Anh ta chưa bao giờ thành công lắm. Khi cơ hội gõ cửa, anh ta phàn nàn về tiếng ồn.

#18.

[ENG] Failure isn’t bad if it doesn’t attack the heart. Success is all right if it doesn’t go to the head.

[VIE] Thất bại chẳng tồi tệ nếu nó không ghi dấu vào tim. Thành công là tốt đẹp nếu nó không bốc lên đầu.

Đơn giản nhưng đủ để tạo nên những giá trị bất ngờ. Hy vọng, với những lời chúc thành công trong sự nghiệp bằng tiếng Anh hay nhất được gợi ý trên đây, bạn đã có thêm động lực để tiếp tục chinh phục con đường mình đã chọn.