Trang chủ Góc chia sẻ Những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh hay nhất nên đọc

Những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh hay nhất nên đọc

90
0
Chia sẻ

Ngày Phụ nữ Việt Nam đang đến gần, hãy dành tặng những người phụ nữ thương yêu mình những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh hay nhất nên đọc. Chắc chắn họ sẽ cảm thấy thật tuyệt vời khi nhận được những lời chúc này từ bạn.

Có thể bạn quan tâm:

nhung-loi-chuc-2010-bang-tieng-anh-hay-nhat-nen-doc-hinh-anh-1

20 lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh hay nhất

#1.

[ENG] Happy Women’s Day! Wishing you a day as beautiful as you are!

[VIE] Chúc mừng ngày Phụ nữ! Chúc bạn một ngày đẹp như bạn đang có!

#2.

[ENG] Wishing you a day filled with goodness and warmth. Wishing you happiness… today and forever. Happy Women’s Day!

[VIE] Chúc các bạn một ngày tràn đầy lòng nhân hậu và sự ấm áp… Chúc các bạn hạnh phúc ngày hôm nay và mãi mãi. Chúc mừng ngày phụ nữ.

#3.

[ENG] This Women’s Day resolve to get your choices right! In a nutshell…Have a fun-filled and enjoyable Women’s Day!

[VIE] Phụ nữ này ngày quyết tâm có được sự lựa chọn đúng đắn của mình. Tóm lại, Chúc bạn có một ngày phụ nữ tràn đầy niềm vui và thú vị

#4.

[ENG] Every Home, Every Heart, Every Feeling. Every Moment Of happiness is incomplete without u, Only U can complete this world…Happy Women’s Day

[VIE] Mỗi Gia đình, mỗi trái tim, mỗi cảm giác, mỗi khoảnh khắc của hạnh phúc là chưa hoàn chỉnh mà không có bạn. Chỉ bạn có thể hoàn thành thế giới này. Chúc mừng ngày Phụ nữ.

#5.

[ENG] This LIFE has no existence without a strong ally in WOMAN in every stage of life starting from Motherhood to Wife, Sister &finally a Daughter. Happy Women’s Day!

[VIE] CUỘC SỐNG này không tồn tại mà không có một đồng minh mạnh mẽ là PHỤ NỮ trong mọi giai đoạn của cuộc sống, bắt đầu từ mẹ đến vợ, chị và cuối cùng là một con gái.

#6.

[ENG] Wish you a very happy (happy) women’s day. Its you who’s making the difference in so many lives and I am one of them. Have a wonderful day!

[VIE] Chúc các bạn một ngày phụ nữ vui vẻ. Ngày của những người làm ra những sự khác biệt trong rất nhiều cuộc đời và tôi là một trong số họ … .Chúc bạn có một ngày tuyệt vời!

#7.

[ENG] A beautiful woman must expect to be more accountable for her steps, than one less attractive.

[VIE] Một người phụ nữ đẹp phải mong đợi để có trách nhiệm hơn cho các bước đi của cô ấy, nhiều hơn một nữa sự hấp dẫn.

#8.

[ENG] She wants a free sky where she can be flying. She don’t ask for the wings,Just break up her rings

[VIE] Cô ấy muốn một bầu trời tự do, nơi mà cô có thể bay. Cô ấy không hỏi một đôi cánh mà chỉ cần phá vỡ vòng tròn của mình.

#9.

[ENG] Some IDIOTS say: “Behind every successful man, there is a Woman”. But Nobody know the fact: “WOMEN GO ONLY BEHIND SUCCESSFUL MEN”

[VIE] Một số kẻ ngu ngốc nói rằng: “Đằng sau mỗi người đàn ông thành công có một người phụ nữ. Nhưng không ai biết thực tế rằng ” Phụ nữ chỉ đứng sau người đàn ông thành công”

#10.

[ENG] A very happy women’s day! Truly proud to be a woman who is a symbol of GOD’s Shakti, Love, Compassion, Dignity, Strength & so on the list of her qualities is endless. So hats off to all women of the world!

[VIE] Chúc mừng ngày phụ nữ! Thực sự tự hào được là một người phụ nữ là biểu tượng của nữ thần Shakti, tình yêu, lòng thương cảm, phẩm hạnh, sức mạnh, vv..Những phẩm chất đó của nữ thần là vô hạn. Chúc mừng tất cả phụ nữ trên thế giới.

nhung-loi-chuc-2010-bang-tieng-anh-hay-nhat-nen-doc-hinh-anh-2

#11.

[ENG] God created Man first… but… he wanted to create something better… Guess what He created woman!

[VIE] Chúa tạo dựng người đàn ông đầu tiên … nhưng … ông muốn tạo ra một cái gì đó tốt hơn..Những gì Ông đã tạo ra là người phụ nữ!

#12.

[ENG] The willingness to listen,the patience to understand, the strength to support, the heart to care & just to be there….that is the beauty of a lady!Happy Women’s Day!

Wishing you a day that’s just like you…really special!. Happy Women’s Day

[VIE] Luôn sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, sức mạnh để ủng hộ, trái tim để chăm sóc và chỉ được có …Đó là vẻ đẹp của một phụ nữ.

Chúc các bạn một ngày đó là giống như bạn vậy…thực sự đặc biệt! Chúc mừng ngày Phụ nữ.

#13.

[ENG] Across the miles comes this wish from me to say: You are Special! Happy Women’s Day

[VIE] Tôi vượt muôn dặm đế nói rằng bạn là một người đặc biệt. Chúc mừng ngày Phụ nữ

#14.

[ENG] “WOMEN have strengths that amazes man… she can handle trouble & carry heavy burdens.. she holds happiness, love & opinions..she smiles when filing like screaming..”

[VIE] “Phụ nữ có sức mạnh làm cho người đàn ông ngạc nhiên .. cô có thể xử lý rắc rối và mang gánh nặng .. cô ấy nắm giữ hạnh phúc, tình yêu..Cô ấy mỉm cười khi nộp hồ sơ như la hét ..”

#15.

[ENG] You know why Women start with “W”? B’coz all Questions start with “W”…Who? Why? What? When? Which? Whom? Where? & Finally…Wife… WOW…

[VIE] Bạn có biết tại sao phụ nữ bắt đầu với “W”? Bởi tất cả câu hỏi bắt đầu với “W”. Ai? Tại sao? Cái Gì? Khi nào? Cái Nào? Ai? Ở đâu? & Cuối cùng … Vợ … WOW …

#16.

[ENG] A woman is like a tea bag. You never know how strong she is until she gets in hot water.Happy Women’s Day.

[VIE] Một người phụ nữ giống như một túi trà. Bạn không bao giờ biết cô ấy mạnh mẽ như thế nào cho đến khi bạn nhấn chìm cô ấy trong nước nóng. Chúc mừng ngày phụ nữ.

#17.

[ENG] We are cute daughters, we are sweet sisters, we are lovely lovers, we are darling wives, we are adorable mothers, we are source of strength, we are WOMEN! Happy Women’s Day!

[VIE] Chúng tôi là con gái dễ thương, chúng tôi là chị em ngọt ngào, chúng tôi là những người yêu đáng yêu, chúng tôi yêu chồn, chúng tôi là các bà mẹ đáng yêu, chúng tôi là nguồn sức mạnh, chúng tôi là PHỤ NỮ!Chúc mừng Ngày phụ nữ!

#18.

[ENG] You can do almost anything you put your mind to …You can swim the deepest ocean and climb the highest peak …Be a doctor or fly a plane. You can face adversity and still walk tall. You are strong, beautiful, compassionate and much more than words could ever say! Today is yours, and so is ever other day…Happy Women’s Day!

[VIE] Bạn có thể làm hầu như bất cứ điều gì bạn đặt tâm trí của bạn vào đó … Bạn có thể bơi đại dương sâu nhất và leo lên đỉnh cao nhất … Hãy là một bác sĩ hay bay trên một chiếc máy bay. Bạn có thể phải đối mặt với nghịch cảnh và vẫn đứng thẳng. Bạn  mạnh mẽ, xinh đẹp, từ bi và nhiều hơn từ ngữ có thể nói! Hôm nay là của bạn, và do đó là từng ngày khác …Chúc mừng ngày Phụ nữ!

#19.

[ENG] For Women: To be happy with a man you must understand him a lot and love him a little. For Man:To be happy with a woman you must love her a lot and not try to understand her at all.

[VIE] Đối với phụ nữ: Để được hạnh phúc với một người đàn ông bạn phải hiểu anh ấy rất nhiều và yêu anh ấy một chút. Đối với đàn ông: Để được hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn phải yêu cô ấy rất nhiều và không cố gắng để hiểu cô ấy tất cả.

#20.

[ENG] Behind every successful man is a woman who is getting ahead of him! Three cheers to the woman of tomorrow! Happy Woman’s Day!

[VIE] Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ là có được phía trước của anh ấy! Ba điều chúc mừng cho người phụ nữ của ngày mai! Chúc mừng ngày Phụ nữ!

Còn rất nhiều những lời chúc 20/10 bằng tiếng Anh hay nhất đang chờ đón bạn, Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thêm những bài viết mới nhé!