Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938

38
0
Chia sẻ

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 là trận đánh giữa quân dân Việt Nam do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Trận đánh này đánh dấu một cột mốc quan trọng, chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của Việt Nam.

nguyen-nhan-y-nghia-lich-su-chien-thang-bach-dang-nam-938-hinh-anh-1

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938: Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa lịch sử

Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân Nam Hán như thế nào?

 • Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn.
 • Kiều Công Tiễn cầu cứu Nhà Hán. Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai.
 • Ngô Quyền tiến quân vào thành Đại La (Tống Bình – Hà Nội), bắt giết Kiều Công Tiễn, chuẩn bị chống xâm lược, xây đựng trận địa cọc ngầm ở lòng sông Bạch Đằng, gần cửa biển và cho quân mai phục hai bên bờ.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938

 • Cuối năm 938, quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.
 • Ngô Quyền cho thuyền nhẹ ra đánh nhử quân giặc vào cửa sông Bạch Đằng. Nước triều đang lên, giặc đuổi theo, vượt qua bãi cọc ngầm.
 • Nước triều bắt đầu rút, Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại. Quân Nam Hán rút chạy ra biển, thủy triều rút nhanh, bãi cọc nhô lên, thuyền bĩ vỡ, Hoằng Tháo bị chết.
 • Vua Nam Hán hay tin bại trận, hoảng sợ rút quân về nước.

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938

nguyen-nhan-y-nghia-lich-su-chien-thang-bach-dang-nam-938-hinh-anh-2

Ý nghĩa lịch sử

 • Là chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta.
 • Đập tan âm mưu xâm lược nước ta của bọn phong kiến phương Bắc.
 • Mở ra thời kỳ mới, xây dựng, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.
 • Chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài cho đất nước.