Lịch sử

Trang chủ Lịch sử
Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh – hình thái sơ khai của chính quyền công nông nước ta hình ảnh

Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh – hình thái sơ khai của chính quyền...

Chứng minh phong trào Xô Việt Nghệ Tĩnh là hình thái sơ khai của chính quyền công nông ở nước ta? Diễn biến Phong trào Xô...
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng hình ảnh

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng?

Sau khi tìm ra con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Thành tựu và những yếu kém về KT XH nước ta trong kế hoạch...

Trình bày những thành tựu và những yếu kém về KT - XH nước ta trong kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 –...
Hình ảnh Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

Đảng ta đề ra đường lối đổi mới trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu nội dung đường lối đổi mới của Đảng? 1. Hoàn...
Hình ảnh Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp?

Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông...

Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp? Qúa trình đó diễn ra như thế nào? Ý...

Tình hình 2 miền Nam – Bắc Việt Nam sau 1975

1.1 Thuận lợi - Miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, trải qua 20 năm xây dựng CNXH (1954...

Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào...

Khái quát quá trình đấu tranh của nhân dân ta để từng bước giành được các quyền dân tộc cơ bản sau mỗi Hiệp...

Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của hiệp định...

1. Hoàn cảnh lịch sử (Vì sao 27.1.1973, Hoa Kì và các nước phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn...

Block title

5,346Thành viênThích
1,064Người theo dõiTheo dõi
10,101Người theo dõiĐăng Ký

Recent Posts