Trang chủ Lịch sử Tình hình 2 miền Nam – Bắc Việt Nam sau 1975

Tình hình 2 miền Nam – Bắc Việt Nam sau 1975

81
0
Chia sẻ

1.1 Thuận lợi

– Miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, trải qua 20 năm xây dựng CNXH (1954 – 1975)

– Miền Nam hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Trung Ương (TW) Sài Gòn bị sụp đổ.

1.2 Khó khăn

– Đất nước được thống nhất về phương diện lãnh thổ nhưng chưa được thống nhất về mặt Nhà nước, ở 2 miền đất nước vẫn tồn tại 2 chính quyền riêng.

– Ở Miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mĩ đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài.

– Ở Miền Nam, chính quyền tay sai địa phương cùng những di hại của xã hội cũ vẫn còn tồn tại, nhiều làng mạc ruộng đồng bị phá hủy, đội ngũ thất nghiệp đông, số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong dân cư.

– Nền kinh tế nước ta cơ bản vẫn là một nền nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ bé phân tán, phát triển mất cân đối.

Lịch sử Việt Nam