Trang chủ Lịch sử Thành tựu và những yếu kém về KT XH nước ta trong...

Thành tựu và những yếu kém về KT XH nước ta trong kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1991)

96
0
Chia sẻ

Trình bày những thành tựu và những yếu kém về KT – XH nước ta trong kế hoạch nhà nước 5 năm (1986 – 1991)

lich-su-viet-nam-thanh-tuu-va-nhung-yeu-kem-ve-kt-xh-nuoc-ta-trong-ke-hoach-nha-nuoc-5-nam-1986-1991

1. Thành tựu

Công cuộc đổi mới bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của 3 đặc điểm kinh tế:

– Lương thực, thực phẩm

+ Từ chỗ thiếu ăn triền miên. Năm 1989, chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.

+ Sản xuất lương thực 1988 đạt 19,5 triệu tấn, vượt so với năm 1987 là 2 triệu tấn. Năm 1989 là 21,4 triệu tấn.

– Hàng hóa trên thị trường

+ Hàng hóa tiêu dùng ngày càng đa dạng, dồi dào và lưu thông tương đối thuận lợi

+ Hàng hóa có tiến bộ về mẫu mã và chất lượng

+ Các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường

+ Phần bao cấp của nhà nước về vốn vật tư tiền lương giảm đáng kể

– Kinh tế đối ngoại: phát triển mạnh mở rộng hơn trước về hình thức

+ 1986 – 1990: hàng xuất khẩu tăng 3 lần, hàng nhập khẩu giảm đáng kể

+ 1989, tăng thêm các mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như: gạo, dầu thô và một số hàng hóa khác. Cũng trong năm này xuất khẩu được 1,5 tấn gạo.

– Giảm bớt nạn lạm phát: ở nước ta bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Đây là chủ trương, chiến lược lâu dài của Đảng ta.

2. Ý nghĩa

– Những thành tựu, ưu điểm tiến bộ đạt được trên chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp.

– Với đường lối đổi mới của Đảng đã phát huy quyền làm chủ kinh tế của nhân dân, khơi dậy được tiềm năng và sức sáng tạo của quần chúng để phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm phát triển sản phẩm xuất khẩu.

– Tuy nhiên, công cuộc đổi mới vẫn còn tồn tại những yếu kém về mặt kinh tế xã hội

3. Hạn chế tồn đọng

– Nền kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, hiệu quả kinh tế còn thấp

– Chế độ tiền lương còn bất hợp lý, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn

– Tình trạng tham nhũng mất dân chủ, bất công trong xã hội và nhiều hiện tượng tiêu cực khác chưa khắc phục.

Lịch sử Việt Nam