Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về...

Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp?

90
0
Chia sẻ

Tại sao nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp? Qúa trình đó diễn ra như thế nào? Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp?

nuoc-ta-phai-tien-hanh-thong-nhat-dat-nuoc-ve-mat-nong-nghiep-qua-trinh-dien-ra-nhu-nao-y-nghia-cua-viec-hoan-thanh-thong-nhat-dat-nuoc-ve-mat-nong-nghiep

1. Nước ta phải tiến hành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp là vì:

– Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đất nước ta chỉ mới thống nhất về mặt lãnh thổ, trên thực tế về mặt nông nghiệp, ta chưa được thống nhất, ở 2 miền vẫn tồn tại 2 chính quyền, 2 mặt trận.

– Sự thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp sẽ tạo điều kiện để thống nhất toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, tư tưởng để đưa cả nước tiến lên XHCN.

– Thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp còn là nguyện vọng tha thiết, thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam, vừa là yêu cầu tất yếu khách quan của lịch sử. Vì vậy, nó cũng đồng thời là nhiệm vụ khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, bước đầu xây dựng phát triển kinh tế, tiến hành thực hiện thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp.

2. Qúa trình thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp

– 11. 1975, Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Hội nghị đã thống nhất hoàn thành các vấn đề, chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp.

– 25.04.1976, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung được tiến hành trong cả nước với hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu vào quốc hội.

– Cuối tháng 6 – đầu tháng 7.1976, Quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên tại Hà Nội và ra quyết định quan trọng:

  • Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chọn Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam thống nhất.
  • Quyết định đổi quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  • Đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành TP. Hồ Chí Minh.
  • Bầu ra các cơ quan chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Việt Nam thống nhất.
  • Bầu ban dự thảo Hiến pháp.
  • Quyết định chính sách đối nội và đối ngoại sau năm 1975.

– Với kết quả của kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI, công việc thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp đã hoàn thành. Từ đây, việc tiếp tục thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực gắn liền với việc thực hiện những nhiệm vụ cách mạng XHCN trong phạm vi cả nước.

– 01.1977, đại biểu của Mặt trận dân tộc đã họp để thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– 12.1980, Hiếp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua. Đây là Hiến pháp đầu tiên của thời kì quá độ tiến lên CNXH trên phạm vi cả nước.

3. Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nông nghiệp

– Đáp ứng nguyện vọng khát khao của toàn thể nhân dân ta, tạo sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng.

– Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, tạo nên những điều kiện thuận lợi để cả nước tiến lên XHCN.

– Tạo ra những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.

Lịch sử Việt Nam