Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947? Kết quả ý...

Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947? Kết quả ý nghĩa?

44
0
Chia sẻ

Thực dân Pháp sau khi gửi tối hậu thư cho chính phủ ta, đã thực hiện chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”, nhưng sau một thời gian mở rộng chiến tranh ra toàn cỏi Việt Nam thì chúng không thực hiện chiến lược này, địch bắt đầu lúng túng trong những mâu thuẫn không giải quyết được: càng mở rộng địa bàn chiếm đóng thì lực lượng càng bị dàn mỏng, dễ bị ta tiêu diệt, tình thế buộc phải kéo dài chiến tranh với ta. Trong khi đó, nước Pháp gặp nhiều khó khan, dư luận Pháp và nhân dân thế giới ngày càng lên án mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương. Do đó, chúng thực hiện tấn công ta.

Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947? Kết quả ý nghĩa hình ảnh

Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

1.Âm mưu của Pháp

Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, một mặt thực dân Pháp thành lập chính phủ bù nhìn do Bảo Đại đứng đầu, mặt khác mở 1 cuộc tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta do Hồ Chí Minh đứng đầu, giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh.

2.Diễn biến chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Ngày 7/10/1647, địch cho 1 bộ phận nhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. Đồng thời cho 2 cánh quân thủy bộ chia làm gọng kìm tiến theo song Lô và đường số 4, một bộ phận khác nhảy dù xuống chặn con đường Thái Nguyên, kế hoạch bước đầu thực hiện với lực lượng 12.000 quân, địch định đánh ta bắt ngờ nhưng chúng đã bị ta tiêu diệt.

Ngày 15/10/1947, Thường vụ TW ra chỉ thị “phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Vì vậy, ta tấn công địch nhiều nơi: bộ phận nhảy bù bị ta bao vây, tập kích, cô lập và đánh tỉ dần, cánh quân bộ trên đường số 4 bị ta bám sát và chặn đánh ở đèo Bông Lau (30/10), diệt được 27 xe và 240 tên địch.

Hai gọng kìm bị bẻ gảy, địch phải rút lui, canh quân thủy bị ta đánh tơi bời ở Khe Lau (10/11), diệt 350 tên và 5 tàu chiến, cánh quân bộ trên núi rút lui cũng bị ta đánh bại, hạ tuần tháng 12/1947, chiến dịch Việt Bắc kết thúc, ta giành được thắng lợi hoàn toàn.

3.Kết quả chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947

Việt Bắc trở thành mồ chôn giặc Pháp, ta loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6.000 tên, 16 máy bay, đánh chiềm 11 tàu chiến và ca nô, phá hủy hàng tram xe các loại…tinh thần binh lính Pháp hoang mang.

Về phía ta, căn cứ Việt Bắc được giữ vững, quân và dân ta trưởng thành trong chiến đấu, ảnh hưởng của chính phủ kháng chiến lên cao.

4.Ý nghĩa

Là chiến thắng lớn đầu tiên của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đã làm thất bại hoàn toàn âm mưu của thực dân Pháp muốn đánh nhanh, thắng nhanh và kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Minh chứng đường lối kháng chiến của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn, quân đội ta phối hợp với nhân dân có khả năng đẩy lùi, đánh bại đội quân tinh nhuệ cũng như các cuộc tiến công của địch.

Cắm mốc khởi đầu đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới: lực lượng so sánh giữa ta và địch bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta.