Trang chủ Lịch sử Hỏi - Đáp Sử Việt Kết quả và ý nghĩa của cách mạng Cuba

Kết quả và ý nghĩa của cách mạng Cuba

42
0
Chia sẻ

Cách mạng Cuba (1953–1959) là một cuộc nổi dậy vũ trang do Phong trào 26 tháng 7 của Fidel Castro và các đồng minh của họ tiến hành nhằm chống lại chính phủ của Tổng thống Cuba Fulgencio Batista.

cach-mang-cuba-ket-qua-va-y-nghia-cua-cach-mang-cuba-hinh-anh

Kết quả và ý nghĩa của cách mạng Cuba

1.Qúa trình phát triển của cách mạng Cuba

Ngày 10/3/1952, Mỹ thiết lập chế độ độc tài quân sự Batista.

Bất chấp sự khủng bố, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự vẫn phát triển.

Ngày 26/7/1953, Castro và 135 người tấn công trại lính Moncada, tuy thất bại (Castro  bị bắt và trục xuất khỏi Mexico) nhưng đã mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang.

Tháng 11/1956, Castro trở về Cuba xây dựng căn cứ địa, đưa phong trào đấu tranh vũ trang lan rộng (1957 – 1958).

Cuối năm 1958, nghĩa quân giải phóng nhiều vùng rộng lớn.

Ngày 1/1/1959, phối hợp với tổng bãi công chính trị của công nhân và nhân dân thủ đô, quân cách mạng đã lật đổ chế độ độc tài.

1959 – 1961, Cuba hoàn thành cải cách dân chủ: cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp nước ngoài, thực hiện tự do dân chủ.

Sau chiến thắng Hiron (17/4/1961), Cuba tiến hành cách mạng XHCN và xây dựng CNXH.

Năm 1965, Đảng Cộng sản Cuba ra đời lãnh đạo xây dựng đất nước đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhanh dân.

2.Kết quả cách mạng Cuba

Thành tựu: Kinh tế phát triển, văn hóa, giáo dục, y tế được nâng cao.

Hạn chế: quan liêu, bao cấp, chưa dân chủ.

Hiện nay đang tiến hành cải cách, tuy gặp khó khăn do Mỹ cấm vận, nhưng Castro vẫn kiên trì đi theo con đường XHCN.

3.Ý nghĩa của cách mạng Cuba

  • Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc.
  • Làm thất bại âm mưu chiếm Cuba của Mỹ.
  • Cổ vũ phong trào đấu tranh của các nước châu Mỹ Latinh.
  • Lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Mỹ Latinh.