Trang chủ Văn hóa - Con người Phong tục tập quán Các câu thần chú linh nghiệm nhất trong đạo Phật

Các câu thần chú linh nghiệm nhất trong đạo Phật

28
0
Chia sẻ

Thần chú mang lại cho chúng ta sự bình tĩnh, tự tại, thăng bằng và thoải mái khi gặp khó khăn. Vì thế, các câu thần chú linh nghiệm mà chúng tôi tổng hợp được dưới đây chắc chắn sẽ mang đến cho chúng sinh sự giác ngộ và an lạc tốt nhất.

cac-cau-chu-linh-nghiem-nhat-trong-dao-phat-hinh-anh

Top các câu thần chú linh nghiệm nhất của Phật giáo

1.Lục Tự Đại Minh chú của Quán Thế Âm Bồ Tát:

OM MANI PADME HUM

Đọc là: Ôm Ma-ni Pê-mê Hung.

Thần chú Sáu Âm này là tinh tuý của tâm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao quý, người luôn dõi theo chúng sinh trong sáu cõi với lòng từ bi. Vì thế, tụng chú này sẽ giải thoát các chúng sinh khỏi luân hồi.

2.Thần chú của Đức Tara Xanh:

OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Đọc là : Ôm Ta-rê Tu-ta-rê Tu-rê Soha

Tụng thần chú của Tara Xanh sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng.

3.Thần chú của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

OM A RA PA TSA NA DHIH

Đọc là: Ôm A Ra-pa Sa Na Đi

Niệm Thần chú này tăng thêm trí tuệ, khả năng biện luận, nhớ, viết… Khi niệm âm “Dhih” của câu chú cần được nhấn mạnh.

4.Câu tâm Chú Chuẩn Đề:

OM CALE CULE CUNDI SOHA

Đọc là: Ôm Ca-lê Cu-lê Cun-đi Soha

[Hay bản dịch tiếng Hán là: Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta-bà-ha].

Từ xưa người ta đã quen vẽ 9 chữ thần chú Chuẩn Đề thành 1 vòng tròn để thờ trong nhà và hàng ngày trì tụng để mang lại những kết quả tốt đẹp, linh nghiệm trong cuộc sống.

Câu chuyện ”Liễu Phàm Tứ Huấn” có nói về người trì chú Chuẩn Đề và tới ngày ứng nghiệm ra sao.

5.Câu tâm Chú Lăng Nghiêm: Để hàng phục ma quỷ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật đã nói.

OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA.

Đọc là: Ôm A-na-lê Vi-sa-đê Vi-ra Vaj-ra Đa-rê Ban-đa Ban-đa-ni Vaj-ra Pa-ni Phát Hum Trum phát Soha

6.Thần chú của Phật Di Đà:

OM AMI DEWA HRIH

Đọc là: Ôm A-mi Đê-goa Ri

“Hrih”đại diện cho những phẩm chất của Đức Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc,chủ yếu là thiền định và lòng từ bi.

7.Thần chú của Phật Thích Ca:

OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA

Thần chú này nhằm tiêu diệt tội chướng, nhanh chóng giải thoát.

8.Thần chú Địa Tạng Bồ Tát:

OM PRA MANI DHANI SOHA

Đọc là: Om Pra Ma-ni Đa-ni Soha

Thần chú Địa Tạng làm tiêu hết các nghiệp chướng đang mang.

9.Thần chú của vị thần tài Phật giáo Zambala:

Zambala được coi là 1 vị Phật mang lại của cải, giàu sang.

Người ta cho rằng nếu gặp khó khăn hoặc lo âu trong tiền bạc, tài chính thì có thể niệm tên ngài Zambala hoặc trì tụng thần chú của ngài là:

OM ZAMBALA JARDIN JAYA SOHA. [hoặc OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA]…

thì sẽ được toại nguyện như ý.

Quan niệm của Phật tử Tây Tạng trong việc thờ phụng hoặc thực hành trì chú Zambala là để xua tan sự lo âu, bất an về tiền bạc.

Dân gian thường gọi ngài là “Zambala – God of Wealth” (Zambala- vị thần của giàu sang).

Tại các vùng Tây Tạng, Trung Quốc, Ấn Độ… tôn tượng, chân dung hoặc chữ tâm chú của Ngài Zambala được người dân thờ phụng rất thành kính. Người ta cho rằng bày tỏ tâm thành, thờ cúng Ngài chu tất sẽ được thần Zambala mang đến tiền tài, giàu sang như ý cho bản thân cũng như gia đình.

10.Thần chú Bát Nhã Tâm Kinh

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODDHI SOHA

Đọc là: Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tê Pa-ra sam-ga-tê Bo-đi Soha.

Thần chú trí tuệ chiếu phá vô minh, trừ dứt phiền não. Cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Niết Bàn. Lại cũng nhờ trí tuệ ấy mà chứng được Vô Thượng Bồ Đề.

Phật giáo là một sự kết hợp thông thái, hài hòa giữa triết học và tôn giáo. Triết lý và giáo lý của Phật giáo rất sâu sắc, vi diệu, là chân lý tột đỉnh để giúp chúng ta ứng xử, đối phó phù hợp với cuộc sống hàng ngày đầy thử thách.

Đạo Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Vì vậy Đạo Phật có rất nhiều tông phái, và tất cả các tông phái này đều hướng con người đến giác ngộ và giải thoát.