Trang chủ Đố vui hại não Các câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn viên thanh niên có đáp...

Các câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn viên thanh niên có đáp án

189
0
Chia sẻ

Sắp đến 26/3, những chủ đề liên quan đến Đoàn thanh niên sẽ được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây, chúng tôi đã tổng hợp được một bộ các câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn viên thanh niên kèm theo lời giải. Hy vọng, thông qua đó, mọi người sẽ hiểu hơn về lịch sử Đoàn thanh niên.

bo-nhung-cau-hoi-trac-nghiem-ve-doan-vien-thanh-nien-co-dap-an-hinh-anh

89 Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn thanh niên có đáp án

1.Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A.Thanh niên làm theo lời Bác

B.Tiến lên đoàn viên

C.Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

D.Lên đàng

2.Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

A.Văn Cao

B.Lưu Hữu Phước

C.Hoàng Hà

D.Hoàng Hòa

3.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

A.Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

B.Tập trung dân chủ

C.Hiệp thương dân chủ

D.Tự nguyện, tự quản

4.Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A.Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc

B.Đại hội đại biểu Đoàn các cấp

C.Ban Chấp hành Đoàn các cấp

D.Ban Thường vụ Đoàn các cấp

5.Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

A.Đại hội đại biểu cấp chi đoàn

B.Đại hội đoàn viên

C.Ban Chấp hành chi đoàn

D.Đoàn cấp trên

6.Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

A.3 cấp

B.4 cấp

C.5 cấp

D.6 cấp

7.Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

A.Chi đoàn cơ sở

B.Đoàn cơ sở

C.Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận

D.Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở

8.Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

A.Có ít nhất 3 đoàn viên

B.Có ít nhất 5 đoàn viên

C.Có ít nhất 10 đoàn viên

D.Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

9.Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

A.Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn

B.Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn

C.Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn

D.Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn

10.Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

A.Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%

B.Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý

C.Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý

D.Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý

11.Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

A.3 nhiệm vụ

B.4 nhiệm vụ

C.5 nhiệm vụ

D.6 nhiệm vụ

12.Đoàn viên có mấy quyền?

A.3 quyền

B.4 quyền

C.5 quyền

D.6 quyền

  1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

A.Thái Nguyên

B.Thái Bình

C.Hà Nội

D.Hà Tây

14.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

A.Vũ Quang

B.Vũ Mão

C.Nguyễn Lam

D.Vũ Trọng Kim

15.Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

A.Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

B.Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

C.Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

D.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

16.Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

A.Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội.

B.Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt.

C.Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

D.Cả 3 câu trên đều đúng.

17.Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?

A.Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.

B.Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

C.Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.

D.Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

18.Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

A.Huân chương vệ quốc.

B.Huân chương vệ quốc hạng I.

C.Huân chương vệ quốc hạng II.

D.Huân chương vệ quốc hạng III.

19.Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

A.Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

B.Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

C.Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.

D.Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

20.Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

A.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

B.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

C.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

D.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

21.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

A.1936 – 1939.

B.1937 – 1939.

C.1936 – 1940.

D.1937 – 1940.

22.Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II thng 11/1956 là gì?

A.Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.

B.Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.

C.Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.

D.Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

23.Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?

A.Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

B.Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.

C.Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

D.Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

24.Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

A.Hơn 30 vạn.

B.Hơn 40 vạn.

C.Hơn 50 vạn.

D.Hơn 60 vạn.

25.Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

A.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

B.Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

C.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

D.Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

26.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

A.Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

B.Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

C.Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

D.Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

27.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

A.Từ 27/11 đến 30/11/1987.

B.Từ 15/10 đến 18/10/1992.

C.Từ 15/10 đến 20/10/1992.

D.Từ 26/11 đến 29/11/1997.

28.Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

A.Từ 1931 – 1936.

B.Từ 1937 – 1939.

C.Từ 11/1939 – 1941.

D.Từ 5/1941 – 1956.

29.Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

A.Ngày 1/7/2005.

B.Ngày 2/7/2005.

C.Ngày 1/7/2006.

D.Ngày 2/7/2006.

30.Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh Niên“?

A.Năm 2001.

B.Năm 2002.

C.Năm 2003.

D.Năm 2004.

31.Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

A.Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.

B.Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.

C.Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.

D.Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.

32.“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”.Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

A.Lý Tự Trọng.

B.Nguyễn Văn Trỗi.

C.Nguyễn Thái Bình.

D.Tất cả đều sai.

33.Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?Nghị quyết của ai?

A.Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất quyết định.

B.Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết.

C.Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.

D.Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.

34.“Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”.Đó là chỉ thị của?

A.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

B.Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

C.Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

D.Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

35.Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào?

A.Ngày 30/10/1956.

B.Ngày 19/10/1955.

C.Ngày 25/10/1956.

D.Ngày 4/11/1955.

36.Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?

A.26/3/1931.

B.27/3/1931.

C.26/3/1946.

D.27/3/1946.

37.Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

A.Hiệp thương.

B.Biểu quyết.

C.Bỏ phiếu kín.

D.Tất cả đều sai.

38.Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý “Cảm tử quân số 1 của Thủ đô” là ai?

A.Lê Gia Định.

B.Nguyễn Viết Xuân.

C.Cao Xuân Quế.

D.Lê Cảnh Nhượng.

39.Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tòan quốc lần thứ VII năm 1997?

A.Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

B.Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

C.Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

D.Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

40.Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?

A.Từ 1931 – 1936.

B.Từ 1937 – 1939.

C.Từ 11/1939 – 1941.

D.Từ 5/1941 – 1956.

41.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?

A.Từ 27/11 đến 30/11/1987.

B.Từ 15/10 đến 18/10/1992.

C.Từ 15/10 đến 20/10/1992.

D.Từ 26/11 đến 29/11/1997.

42.Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào?

A.Từ 1937 – 1939.

B.Từ 2/1970 – 11/1976.

C.Từ 25/10/1956 – 1970.

D.Từ 5/1941 – 1956.

43.Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

A.5 lần.

B.6 lần.

C.7 lần.

D.8 lần.

44.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

A.Vũ Quang.

B.Vũ Mão.

C.Nguyễn Lam.

D.Vũ Trọng Kim

45.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

A.Nguyễn Lam.

B.Vũ Quang.

C.Đặng Quốc Bảo.

D.Vũ Trọng Kim.

46.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

A.Hồ Đức Việt.

B.Vũ Mão.

C.Đặng Quốc Bảo.

D.H Quang Dự.

47.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?

A.Thái Nguyên.

B.Thái Bình.

C.Hà Nội.

D.Hà Tây.

48.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

A.Từ 25/10 đến 4/11/1956.

B.Từ 23/3 đến 25/3/1961.

C.Từ 20/11 đến 22/11/1980.

D.Từ 27/11 đến 30/11/1987.

49.Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn hiện nay là ai?

A.Vũ Trọng Kim.

B.Hồng Bình Quân.

C.Võ Văn Thưởng.

D.Nguyễn Thị Mai.

50.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào?

A.Từ 15/10 đến 18/10/1992.

B.Từ 26/10 đến 30/10/1995.

C.Từ 26/11 đến 29/11/1997.

D.Từ 07/12 đến 11/12/2002.

51.Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?

A.Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua.

B.Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua.

C.Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.

D.Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.

52.Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm?

A.12 chương, 45 điều.

B.12 chương, 54 điều.

C.10 chương, 35 điều.

D.11 chương, 38 điều.

53.Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?

A.Từ 15 tuổi -> 30 tuổi.

B.Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.

C.Từ 16 tuổi -> 30 tuổi.

D.Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.

54.“Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

A.Lý Tự Trọng.

B.Nguyễn Văn Trỗi.

C.Nguyễn Viết Xuân.

D.Tất cả đều sai.

55.Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:

A.Đồng chí Nguyễn Văn Linh.

B.Đồng chí Đỗ Mười.

C.Đồng chí Lê Khả Phiêu.

D.Đồng chí Nông Đức Mạnh.

56.Câu nói “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm “do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn?

A.Lần thứ hai.

B.Lần thứ ba.

C.Lần thứ tư.

D.Lần thứ năm.

57.“Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

A.Lê Quang Vịnh.

B.Nguyễn Văn Trỗi.

C.Nguyễn Thái Bình.

D.Tất cả đều sai.

58.Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?

A.Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.

B.Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.

C.Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

D.Tất cả đều sai.

59.Đoàn thanh niên dân chủ được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào? Tại sao?

A.Đại Hội Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.

B.Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định “ Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật”

C.Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.

D.Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.

60.“Tôi rất tiếc không đủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược“ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

A.Lê Quang Vịnh.

B.Lê Văn Dụ.

C.Lê Văn Thành.

D.Lê Hồng Tư.

61.Bác Hồ dạy:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”

Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào?

A.Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

B.Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

C.Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

d.Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

62.Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí?

A.6 đồng chí.

B.7 đồng chí.

C.8 đồng chí.

D.9 đồng chí.

63.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng?

A.4 chức năng.

B.5 chức năng.

C.6 chức năng.

D.7 chức năng.

64.Đoàn Thanh niên từ khi thnh lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?

A.7 lần đại hội.

B.8 lần đại hội.

C.9 lần đại hội.

D.10 lần đại hội.

65.Tên hai “Công trình Thanh Niên Cộng Sản” nổi bật nhất trong những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XIX là gì?

A.Xây dựng nhà máy Thủy điện Hoà Bình – xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

B.Xây dựng đường dây điện Bắc Nam – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

C.Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà – Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình.

D.Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim – Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La.

66.Qua 10 năm chiến đấu vô cùng oanh liệt ( 1954-1964) với những cống hiến xuất sắc và to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đoàn và tuổi trẻ Miền Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý?

A.Huân chương Chiến công Hạng Nhất.

B.Huân chương Thành đồng Hạng nhất.

C.Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.

D.Anh hùng lực lượng vũ trang.

67.Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam diễn ra vào thời gian nào?

A.Từ ngày 17 đến 26/3/1965.

B.Từ ngày 18 đến 26/3/1965.

C.Từ ngày 17 đến 26/3/1966.

D.Từ ngày 18 đến 26/3/1966.

68.Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Hồ Chí Minh?

A.1 huân chương Hồ Chí Minh.

B.2 huân chương Hồ Chí Minh.

C.3 huân chương Hồ Chí Minh.

D.4 huân chương Hồ Chí Minh.

69.Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Sao Vàng?

A.1 huân chương Sao Vàng.

B.2 huân chương Sao Vàng.

C.3 huân chương Sao Vàng.

D.4 huân chương Sao Vàng.

70.Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Độc Lập?

A.1 huân chương Độc Lập.

B.2 huân chương Độc Lập.

C.3 huân chương Độc Lập.

D.4 huân chương Độc Lập.

71.Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Lao Động?

A.10 huân chương Lao Động.

B.12 huân chương Lao Động.

C.13 huân chương Lao Động.

D.14 huân chương Lao Động.

72.Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Kháng Chiến?

A.10 huân chương Kháng Chiến.

B.12 huân chương Kháng Chiến.

C.13 huân chương Kháng Chiến.

D.14 huân chương Kháng Chiến.

73.Các tấm gương tiêu biểu cho khí phách của tuổi trẻ Sài Gòn là:

A.Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định.

B.Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo.

C.Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm

D.Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí.

74.Anh Lý Tự Trọng đã gởi gấm câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam:

A.Không có gì quý hơn độc lập tự do

B.Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác

C.Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

D.Câu a & c.

75.Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu tuổi nhỏ trước giải phóng là:

A.Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm.

B.Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám.

C.Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi.

D.Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên.

76.Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A.26/3/1931

B.23/6/1931

C.26/3/1930

D.26/3/1929

77.Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào thời gian nào?

A.1926

B.1925

C.1927

D.1928

78.Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

A.Bác Hồ

B.Lý Tự Trọng

C.Kim Đồng

D.Chu Văn An

79.Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đoàn ta dấy lên một phong trào thanh niên tình nguyện ra chiến trường cứu nước. Đó là phong trào gì?

A.Thanh niên xung phong

B.Thanh niên xung kích

C.Cả a & b đều đúng

  1. Cả a & b đều sai

80.Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?

A.Lý Tự Trọng, 17 tuổi

B.Lý Tự Trọng, 18 tuổi

C.Kim Đồng, 17 tuổi

D.Kim Đồng, 18 tuổi

81.Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

A.Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

B.Ban Bí thư Trung ương Đoàn

C.Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

D.Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc

82.Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí nào được bầu làm Bí thư thứ nhất?

A.Vũ Quang                                               

B.Vũ Mão                                                 

C.Nguyễn Lam            

D.Vũ Trọng Kim

83.Từ năm nào, tháng 3 hàng năm được chọn làm “Tháng thanh niên”?

A.2001 

B.2002       

C.2003

D.2004

84.Trong năm, tháng nào được gọi là “Tháng thanh niên”?

A.Tháng 3

B.Tháng 6

C.Tháng 9

D.Tháng 12

85.Năm 2018 kỷ niệm bao nhiêu năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

A.70 năm

B.79 năm

C.82 năm

D.87 năm

86.Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chi Minh hiện nay là ai?

A.Hồ Đức Việt

B.Nguyễn Đắc Vinh

C.Võ Văn Thưởng

D.Lê Quốc Phong

87.Ai là tác giả của huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

A.Trần Văn Cẩn.

B.Bùi Xuân Phái.

C.Huỳnh Văn Thuận.

D.Phạm Việt Dũng.

88.Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được phát động tại Đại hội Đoàn lần thứ bao nhiêu?

A.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

B.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

C.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

D.Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

89.Đoàn được mang tên là Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam vào thời gian nào?

A.1939- 1941

B.1941 – 1956

C.1956- 1970

D.1958- 1972