Trang chủ Văn hóa - Con người Phong tục tập quán Bài diễn văn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn...

Bài diễn văn phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

68
0
Chia sẻ

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra là cơ hội để tất cả mọi người có thể nghe được các báo cáo về kết quả đạt được trong năm qua, nhìn nhận, đánh giá tình hình hiện tại và tìm hướng đi mới trong thời gian tới. Tất cả những điều này sẽ được trình bày trong bài phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

bai-dien-van-phat-bieu-tai-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-hinh-anh-0

Chi tiết nội dung bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết tộc

Mẫu 1: 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể bà con!

Hôm nay, chào mừng kỷ niệm ……….. năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/………), Khu dân cư ……………………, phường …………….. chúng ta tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết của Ngày hội, Khu dân cư ……………… vui mừng đón chào các vị đại biểu và bà con của các tổ dân phố về dự đông đủ, đây là nguồn động viên to lớn cho khu dân cư chúng ta. Trong ngày hội này, chúng ta tổng kết 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; 15 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua ……….. năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Nhìn lại 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, khu dân cư chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ trưởng dân phố, và các chi hội thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, khu dân cư không rác; các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông.

Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong từng tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc tang ma, ốm đau, hoạn nạn.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc của tổ về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của tổ dân phố, hương ước của thôn; bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản…Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

Qua ngày hội này, khu dân cư chúng ta thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của Đảng ủy, UBND, UB Mặt trận TQVN phường.giao. Trước mắt, tập trung các hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo trong dịp tết; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường…, hưởng ứng Năm văn hoá văn minh đô thị …………

Trong năm …………., Khu dân cư đã đạt các chỉ tiêu trên giao như sau:

  1. Về chỉ tiêu pháp lệnh: (Thuế nhà đất; Thuế nông nghiệp; Quỹ an ninh trật tự…)
  2. Về chỉ tiêu vận động: (Quỹ vì người nghèo; Quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ; Quỹ khuyến học; Quỹ người cao tuổi; Xây nhà đại đoàn kết…)

Với kết quả này, đã cho thấy tại khu dân cư chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ trưởng dân phố (trưởng thôn), thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của phường giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư chúng ta vẫn thấy một số hạn chế cần khắc phục như sau: (nêu lên một số hạn chế cần phải nhấn mạnh).

Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư chúng ta vui mừng với kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng.

Kết quả cụ thể như sau:

  1. Khu dân cư có …../……. hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ là ……..% so với toàn thể hộ gia đình đăng ký từ đầu năm.

Có ……… tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (danh sách cụ thể).

  1. Khu dân cư có ……. hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 hoặc 5 năm liền, tiêu biểu là: (kể tên từng hộ)
  2. Các gương điển hình như sau:
  3. Gương về phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng (nêu tên hộ, cá nhân)
  4. Gương về an ninh trật tự (nêu tên hộ, cá nhân)

Ban công tác Mặt trận ………….. trân trọng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân trên đã có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, đặc biệt là tại khu dân cư của chúng ta.

Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết thật sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn, tổ bình yên xã hội an toàn.

Kỷ niệm ……… năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời bằng nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng Việt Nam… thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư.

Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn!

Mẫu 2

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ………..

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng 87 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Hôm nay, ngày … tháng 11 năm 2017, Ban công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân xóm ………. tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng khu dân cư thôn ………. ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng khu dân cư.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận tổ quốc xã ………………., tôi xin trân trọng gửi lời chúc tới các cụ cao tuổi, cán bộ lãnh đạo và …….. đại biểu hộ gia đình đại diện cho ……. nhân khẩu của …… dân tộc anh em gắn bó thủy chung trên mảnh đất khu dân cư thôn………. đã tụ hội về đây dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ………..

Trong suốt quá trình lãnh đạo cánh mạng Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản đó là: “bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa của các thế lực thù địch chống kỳ thị và chia rẽ dân tộc, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, khắc phục tư tưởng tự ti, mặc cảm dân tộc, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa dân tộc đa số với dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân xóm ………. đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. Các ban ngành đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cuả Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước hương ước khu dân cư. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang. Trẻ em trong độ tuổi được đến trường, các chính sách của Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân như: Chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng nhà bán kiên cố, xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, bê tông đường giao thông nông thôn phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định và phát triển và thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới trong khu dân cư của xóm ………..

Bên cạnh đó với tinh thần cần cù lao động đoàn kết và gắn bó tình nghĩa xóm làng, bà con nhân dân tích cực tăng gia sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng các cây nguyên liệu, đặc biệt cây lâm nghiệp là cây mũi nhọn, sản phẩm từ cây keo, xoan, che…. đã từng bước trở thành cây hàng hóa có giá trị kinh tế, cho thu nhập cao. Nhiều hộ đã xây nhà mua tài sản đắt tiền từ thu nhập của cây lâm nghiệp và kinh tế đồi rừng, từng bước xóa đói giảm nghèo.

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân xóm ………. đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng ủy,UBND xã …………………, thể hiện ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư góp phần làm thay đổi quê hương xã ………….n.

Nhân dịp này thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ xã tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, chính quyền xóm, ban công tác mặt trận các đoàn thể, hội và nhân dân khu dân cư xóm ………. đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân xóm ………. từng bước cải thiện cả vật chất và tinh thần.

Chúng ta cho  một tràng vỗ tay để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân xóm ………. đã đạt được trong những năm qua.

Kính thưa cán bộ và nhân dân xóm ………..

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua xóm ………. còn có những khó khăn hạn chế đó là:

Là một xóm còn gặp rất nhiều khó khăn, kinh tế hộ phát triển nhưng chưa đồng đều, thu nhập bình quân chung còn thấp, tỷ lệ hộ đạt GĐVH năm 2017 là…… hộ/ tổng số…… hộ đạt tỷ lệ ….%, hộ nghèo còn … hộ, hộ cận nghèo còn ….. hộ tỷ lệ …..%. Các tiêu cực và tệ nạn xã hội như rượu chè, trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, sinh con thứ ba trong năm 2017 vẫn còn xảy ra. Các ban ngành đoàn thể xã hội hoạt động chưa đều, việc tuyên truyền đoàn viên, hội viên chấp hành chính sách chưa cao. Do đó đoàn viên, hội viên còn vi phạm chính sách (đặc biệt năm 2017 còn….. trường hợp sinh con thứ ba) để khắc phục những khó khăn hạn chế đó năm 2018 xóm ………. cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, xóm cùng các ban ngành đoàn thể và hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước khu dân cư, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Chi bộ đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động các tổ chức thành viên đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên, xóm làm tốt công tác chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bình xét GĐVH, bình xét hộ nghèo, và các chế độ chính sách của nhà nước thực sự  dân chủ công bằng công khai tạo đồng thuận cao trong khu dân cư.

Hai là: Vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh của kinh tế đồi rừng để trồng cây nguyên liệu, đặc biệt là cây lâm nghiệp là cây mũi nhọn, cho năng suất và thu nhập cao trên một đơn vị diện tích, thu hút lao động trong khu làm giàu chính đáng từng bước xóa đói, giảm nghèo xây dựng nông thôn mới.

Ba là: Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 2018 đạt khu dân cư văn hóa, không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, trẻ em trong bỏ học, người sinh con thứ ba. Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay cưới xin cản trở sự tiến bộ chung.

Bốn là: Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để xóa đói giảm nghèo, đoàn kết để cùng phát triển VHXH và xây dựng làng xóm khang trang sạch đẹp

Năm là: Thực hiện tốt nhiệm vụ xóa được đói, giảm được nghèo cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 2017 bước sang năm 2018 nhiệm vụ của những tháng còn lại là cán bộ và nhân dân xóm ………. phải tập chung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc một lần nữa tôi xin chúc cán bộ và nhân dân xóm ………. sức khỏe và thành đạt.

Xim cảm ơn các đồng chí!